За нас

Фирма „Василка” извършва професионално почистване на жилищни, административни, промишлени, производствени, търговски, обществени сгради и хотели. Камериерски услуги. Озеленяване и снегопочистване. Почистване на самолети, влакове, автомобили и превозни средства на градския транспорт. Доставка на хигиенни консумативи и аксесоари. Доставка на почистващи препарати и консумативи. Доставка на почистваща техника, консумативи и резервни части. Обучение и консултански услуги в сферата на професионалното почистване.

Екипът ни е съставен от инициативни квалифицирани специалисти, използващи професионална техника и почистващи препарати, които работят за постигане на европейско ниво на качество. Фирмата притежава над двадесет години опит в извършването на услуги свързани с професионалното почистване.

През 2012 г. “Василка” премина успешно процедура по сертифициране за внедряване на интегрирана Система за управление на качеството ISO 9001:2008, Система за управление на околната сред спрямо стандарт ISO 14001:2004 и система за здравословни и безопасни условия на труд спрямо стандарт OHSAS 18001:2007.

„Василка” непрекъснато разширява обема на дейността си и увеличава броя на сключените дългосрочни договори със свои клиенти. Като цел пред фирмата стои непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите услуги.

Към момента при нас работят около 400 работници и служители. Разполагаме с екип от квалифицирани работници, на които ежегодно им се провежда опреснителен курс за запознаване с действието на нови почистващи препарати и машини и тяхното използване върху различните повърхности за почистване.

Разполагаме с най-новата професионална почистваща техника, с която извършваме ежедневна поддръжка на почистваните обекти и ежедневните еднократни поръчки на клиентите на нашите клиенти.

“Василка” е ориентирана към вътрешния пазар и има изградена широка мрежа в цялата страна.

Винаги ще се стремим към повишаване на качеството и увеличаване на броя на услугите и подобряване на нивото на обслужване на нашите клиенти.