• Измиване със специализирани препарати и уреди на твърди настилки – ръчно или машинно в зависимост от площта.
 • Избърсване на прах по бюра, первази и останалото обзавеждане /без компютри и факс апарати/.
 • Прахосмукиране и отстраняване на петна върху мебели и меки настилки.
 • Дезинфекциране и ароматизиране на санитарно - хигиенните помещения.
 • Периодично почистване на стъклата и дограмата на входните врати.
 • Измитане или прахосмукиране на твърди настилки.
 • Събиране и изхвърляне на отпадъците.

 • Полиране на твърдите настилки /мозайка, мрамор, балатум, паркет, ламинат, дюшеме/.
 • Машинно изпиране на мека мебел, меки настилки и тапицирани столове.
 • Машинно измиване и дезинфекциране на санитарни помещения.
 • Машинно измиване на твърдите настилки.
 • Измиване и полиране на кожени врати.
 • Измиване на прозорци и витрини.На 14.01.2021 г. „ВАСИЛКА“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.077-1692-C01 и наименование „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Договорът е сключен в изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 84 452,00 лева, от които 71 784,20 лева европейско съфинансиране и 12 667,80 лева национално съфинансиране. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Продължителността на проектните дейности е 3 месеца, с начална дата 14.01.2021 г. и крайна дата 14.04.2021 г. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.