Бриал Топ

Бриал Топ е универсален почистващ препарат за почистване на всички подлежащи на миене повърхности като стъкло, мрамор, емайл, изкуствени материали и др. Продуктът почиства без да увержда повърхностите.