Инто Топ

Инто Топ е концентриран препарат за почистване на всички киселинноустойчиви повърхности в санитарните помещения.