Машина за почистване на ескалатори Дуплекс Ескалат

Дуплекс Ескалатор е машина за почистване на ескалатори и подвижни пътеки, която автоматично почиства хоризонталната част на стъпалото на ескалатора или на подвижната пътека.